ความแตกต่างของงานพิมพ์ระบบ Digital และระบบ Offset

posted in: Blog | 0

เมื่อทราบข้อแตกต่างของงานพิมพ์ทั้ง 2 ระบบแล้ว ก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ประเภทงานพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ของคุณมากยิ่งขึ้น

โปสเตอร์

posted in: Print on Demand | 0

รับพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 และ A4 หรือขนาดตามต้องการ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป

ซองเอกสาร

posted in: Print on Demand | 0

รับพิมพ์ซองเอกสาร แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป

แผ่นพับ

posted in: Print on Demand | 0

รับพิมพ์แผ่นพับแจกเพื่อสร้างยอดขาย พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ

โบว์ชัวร์

posted in: Print on Demand | 0

รับพิมพ์โบว์ชัวร์ ด้วยทีมงานประสบการณ์การงานพิมพ์โบว์ชัวร์ มากกว่า 10 ปี ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ