ผลงานพิมพ์ “Gift Voucher Prominent”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• อาร์ตด้าน 105g
• 4 สี 2 หน้า + ปรุฉีก 2 เส้น + รันเลข 3 จุด
• สันกาวหุ้มปกกระดาษน้ำตาลเล่มละ 100 ใบ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “FREE MINI CROISSANT VOUCHER”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 2.5 x 5 นิ้ว
• อาร์ตมัน 120g
• 4 สี 2 หน้า
• ตัดปลิว
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th


ผลงานพิมพ์ “Thai Smile Voucher 100฿”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 5.5 x 9 cm.
• ปอนด์ 80 g
• ขาวดำ 2 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด (ตาม Database ลูกค้า)
• กาวหัวหุ้มปกน้ำตาลเล่มละ 50 ใบ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “คูปองส่วนลดบิ๊กวัน 14 แบบ”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 5.5 x 9 cm.
• อาร์ตมัน 120g
• 4 สี 1 หน้า + ขาวดำ 1 หน้า
• กาวหุ้มปกกระดาษน้ำตาลเล่มละ 50 ใบ
หมายเหตุ คูปองมี 14 แบบ คละจำนวนใน 1 เล่ม
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)

E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

 

 

ผลงานพิมพ์ “บัตรสะสมแต้ม Seoga & Cook”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 5 x 9 cm.
• การ์ดขาว 250g
• 4 สี 2 หน้า
• ตัดปลิว
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์บัตรสะสมแต้มของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “Thaihand Massaage Voucher”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 3 x 7 นิ้ว
• ปอนด์ 80 g
• 4 สี 1 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลขตาม database 4 จุด
• สันกาวหุ้มปกกระดาษเล่มละ 100 ใบ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “Bloom Cafe and Hostel Ticket”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• อาร์ตด้าน 105g
• ขาวดำ 1 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด
• สันกาวหุ้มปกกระดาษเล่มละ 100 ใบ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “ONYX HOTEL COUPON”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• อาร์ตด้าน 105g
• 4 สี 1 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด (0001-1000)
• สันกาวหุ้มปกกระดาษเล่มละ 100 ใบ
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “GIFT VOUCHER YODSIAM BOAT @ICONSIAM”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• อาร์ตมัน 120g
• 4 สี 1 หน้า + รันเลข 1 จุด (0001-4000)
• ตัดปลิว
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th

ผลงานพิมพ์ “The Luxe Asia Voucher”

รายละเอียดงาน
• ขนาด 9.5 x 21.5 cm.
• การ์ดขาว 250g
• 4 สี 2 หน้า
• ตัดปลิว
ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์คูปองของเรา
รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีขั้นต่ำ
สอบถามหรือสั่งงานพิมพ์เรา
Line ID : @thaidigitalprint
Tel : 095-7692010 (คุณอีฟ)
E-mail : infoprint@miwgroup.co.th
Webside: http://thaidigitalprint.com
Exit mobile version