หนังสือสัญญาซื้อคืน & หนังสือสัญญามอบฉันทะ

  • ขนาด  A4(21 x 29.7 cm.)
  • ปกอาร์ตการ์ด 250 g / พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน(2หน้า) + เคลือบด้าน 1 ด้าน
  • เนื้อในปอนด์ 80g พิมพ์ขาวดำทุกหน้า
  • เข้าเล่มย็บมุงหลังคา
    ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในงานพิมพ์ของเรา ThaiDigitalPrint งานพิมพ์ของคนไทย ไปไกลถึงสากล

“ We offer total service for printed media.”

” รับพิมพ์งานด่วน ไม่มีขั้นต่ำ ด้วยระบบดิจิตอล”

สามารถแวะชม ได้ที่

 http://bit.ly/thaidigitalprint

 Facebook Fanpage : MiwGroupFanpage
 Line ID : digitalprinting

 Tel. : 095-769-2010