ผลงานพิมพ์ “หนังสือหมอภาคทะเล”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300g + พิมพ์ 4 สี 4 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า 
นน.อาร์ตด้าน 105 g + พิมพ์ 4 สี 60 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ BASIC ENG PROGRAM”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4
ปก อา์รการ์ด 350 g + พิมพ์ 4 สี 4หน้า 
นน. อาร์ตด้าน 157 g  + พิมพ์4สี 30 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือพระราชทานเพลิงศพ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.)
ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 4 หน้า + เคลือบเงา 1 หน้า  
นน. กระดาษปอนด์ 80 g + พิมพ์ 4สี 24 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “Booklet”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A6
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 1 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. ปอนด์ 100 g + พิมพ์4สี 12 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “SMC HAND BOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 10 x 20.5 ซม.
ปก กระดาษคราฟ300g + พิมพ์4สี1หน้า
นน. ปอนด์ 80 g + สีดำ 96หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือคู่มือ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + เคลือบด้าน 1ห้นา
นน. อาร์ตด้าน 157 g
4 สี 4 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “BEGO CATALOG”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
ปก อาร์ตการ์ด 250 g. + พิมพ์สี + เคลือบด้าน1หน้า
นน. อาร์ตด้าน 157 g. (28 หน้า) + พิมพ์สีทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือปีกผีเสื้อ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A5 (แนวนอน)
อาร์ตการ์ด 216 g.
4 สี 20 หน้า
เคลือบด้าน
เข้าเล่มปีกผีเสื้อ

ผลงานพิมพ์ “หนังสือนิยาย”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A6
ปก อาร์ตการ์ด250g.+พิมพ์4สี1หน้า+เคลือบด้าน1หน้า
นน. กระดาษกรีนรี๊ด75g.+พิมพ์ขาวดำ2หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือรุ่นที่14 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 22.55×18.21ซม.
ปก อาร์ตการ์ด 350 g. + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบเงา1หน้า
เนื้อใน อาร์ตมัน 105 g.+ พิมพ์ 4 สี 2หน้า
4 สี 64 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา