ขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นาย ภัทรพล จรัสดำรงนิตย์ (ป๊อก)

posted in: Blog | 0

 

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด ขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นาย ภัทรพล จรัสดำรงนิตย์ (ป๊อก) ตำแหน่ง ฝ่ายขาย (เซลล์) ได้พ้นสภาพการพนักงาน ของ บริษัท ฯ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างใดๆ การใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หลังจากพ้นสภาพพนักงานไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านทราบโดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเกิดการเข้าใจผิด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 029380950