เทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ในปี 2021 ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้

posted in: Blog | 0

บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน นอกจากจะสวยงาม โดดเด่น คงทนแล้ว ยังต้องตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการสร้างคุณค่าต่อสังคมด้วย ซึ่งผู้ผลิตหลายเจ้า จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย จะมีบรรจุภัณฑ์ประเภทใดบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  1. บรรจุภัณฑ์กินได้

บรรจุภัณฑ์กินได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หากบรรจุภัณฑ์สามารถรับประทานได้ ก็จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก และช่วยโลกได้  ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์กินได้ เช่น ฟิล์มแครอท ที่นำมาห่อลูกอม และผลไม้กวน แก้วน้ำกินได้ ที่ทำจากสาหร่ายทะเล และสารอินทรีย์ที่ให้ความหวาน สี และรสชาติก็มาจากผัก และผลไม้ สามารถนำมาใส่เครื่องดื่ม และกัดกินได้ทั้งใบ

  1. บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบโหลน้ำผึ้งที่มีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของน้ำผึ้ง และยังสามารถนำมาวางซ้อนกันเป็นรูปทรงของรังผึ้งได้ด้วย หรือที่้แขวนชาทรงไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  ยังเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

  1. บรรจุภัณฑ์ไบโอ

บรรจุภัณฑ์ไบโอ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถปลูกหมุนเวียน และทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง โดยมีคุณสมบัติสามารถย่อยสลายได้เอง ซึ่งถือเป็นการลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะจากการใช้พลาสติก ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ไบโอ เช่น หลอดกระดาษ กล่องกระดาษ ที่ทำมาจากชานอ้อย

  1. บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการนำขยะมารีไซเคิล ทั้งขยะพลาสติก โลหะ ขยะอีคอมเมิร์ซจำนวนมาก เช่น กระดาษจากกล่องบรรจุสินค้าออนไลน์ กล่องไปรษณีย์ เป็นต้น โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เช่น ขวดน้ำอัดลม ที่เปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกพีอีทีแบบใส เพื่อให้สามารถนำขวดพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดเติม ได้ใช้เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดพิเศษ ที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์

บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดล้วนเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ เพราะบรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และบรรจุภัณฑ์บางชนิดสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงช่วยให้ปริมาณขยะในโลกลดลงได้อีกด้วย