ผลงานพิมพ์ “สมุดโน๊ต บก.ปทส.”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวด้าน / พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน +เคลือบด้าน
เนื้อในอาร์ตมัน 105g / พิมพ์ สี 10 หน้า
เนื้อในกรีนรี๊ด 75 g / พิมพ์ขาวดำ 90 หน้า
ห่วงกระดูกงู สีขาว