ผลงานพิมพ์ “หนังสือ อนุสรณ์ รุ่นที่ 15 “

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 22.50 x 18.20 ซม.
ปก อาร์ตการ์ด 350 g +  พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า 
นน. อาร์ตมัน 105 g + พิมพ์ 4 สี 64 หน้า 
มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือรุ่นที่14 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 22.55×18.21ซม.
ปก อาร์ตการ์ด 350 g. + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบเงา1หน้า
เนื้อใน อาร์ตมัน 105 g.+ พิมพ์ 4 สี 2หน้า
4 สี 64 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “Miriam Photobook”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา 1 ด้าน
เนื้อในอาร์ตการ์ด 190g / พิมพ์ 4 สี 32 หน้า
ปีกผีเสื้อปกแข็ง