ผลงานพิมพ์ “Drinks Menu”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 250 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ใบเมนูอาหาร”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์4สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “เมนู@1700”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา