ผลงานพิมพ์ “Drinks Menu”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 250 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ใบเมนูอาหาร”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์4สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “เมนู@1700”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “แผ่นเมนูอาหารยำโคตรยั่ว”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A3 (29.7 x 42 cm.)
สติ๊กเกอร์ขาวด้านหุ้มจั่วปัง หนา 2 มิล
4 สี 1 หน้า (หน้า-หลัง)
เคลือบด้าน 1 หน้า