ผลงานพิมพ์ “หนังสือมุงหลังคา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 2 หน้า + เคลือบด้าน 2 หน้า
นน. กระดาษอาร์ตด้าน 157g + พิมพ์4สี 36หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Sale Kit”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 24 x 34 cm. แนวนอน
ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา 2 ด้าน
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 20 หน้า + เคลือบเงาทุกหน้า
ยึดหมุด 3 ตัว