ผลงานพิมพ์ “COMPANY PROFILE CANNATECH”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก อาร์ตการ์ด 210 g + เคลือบด้าน 1 หน้า
เนื้อใน อาร์ตการ์ด 190 g
พิมพ์ 4 สี 16 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา