ผลงานพิมพ์ “KRUA APSORN MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก+ปิดปก สติ๊กเกอร์ขาวด้าน+หุ้มจั่วปัง
นน.อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด

ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Box Burger”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก สติ๊กเกอร์ขาวเงา/ด้าน+หุ้มจั่วปัง+พิมพ์สี+เคลือบเงา
นน. กระดาษอาร์ตการ์ด300 g.+ พิมพ์4สี 2หน้า+เคลือบเงาทุกหน้า 
เข้าเล่ม ห่วงกระดูกงูสีดำ

ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Palangchai”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 4 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 4 ตัว / เล่ม จำนวน 8 หน้ารวมก