ผลงานพิมพ์ “Drinks Menu”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 250 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “KRUA APSORN MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก+ปิดปก สติ๊กเกอร์ขาวด้าน+หุ้มจั่วปัง
นน.อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด

ผลงานพิมพ์ “แผ่นเมนูอาหารยำโคตรยั่ว”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A3 (29.7 x 42 cm.)
สติ๊กเกอร์ขาวด้านหุ้มจั่วปัง หนา 2 มิล
4 สี 1 หน้า (หน้า-หลัง)
เคลือบด้าน 1 หน้า

ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Box Burger”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก สติ๊กเกอร์ขาวเงา/ด้าน+หุ้มจั่วปัง+พิมพ์สี+เคลือบเงา
นน. กระดาษอาร์ตการ์ด300 g.+ พิมพ์4สี 2หน้า+เคลือบเงาทุกหน้า 
เข้าเล่ม ห่วงกระดูกงูสีดำ