ผลงานพิมพ์ “DIARY EQCAMP”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
ปก อาร์ตการ์ด 300 g +พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. กรีนรี๊ด 75 g (200 หน้า)
เข้าเล่มกระดูกงูสีขาว

ผลงานพิมพ์ “BEGO CATALOG”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
ปก อาร์ตการ์ด 250 g. + พิมพ์สี + เคลือบด้าน1หน้า
นน. อาร์ตด้าน 157 g. (28 หน้า) + พิมพ์สีทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “SPA MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
อาร์ตการ์ด 350 g.
4สี 1หน้า + สีพิเศษ(สีทอง) 1หน้า
เคลือบเงา 1หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ