ผลงานพิมพ์ “ Gift Voucher Ojisan ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• กระดาษ อาร์ตการ์ด 300 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 
• เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า
• รันเลข 1 จุด + ตัดปลิว

ผลงานพิมพ์ “ คูปอง ร้านไปกันใหญ่ ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• กระดาษ อาร์ตด้าน 128 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
• ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด
• เข้าเล่มกาวหัว 100 ใบ/เล่ม

ผลงานพิมพ์ “คูปอง BCCO”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
• กระดาษ อาร์ตมัน 128 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
• กาวหัว 100ใบ/เล่ม

ผลงานพิมพ์ “คูปอง allride”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 7 x 16 ซม.
ปอนด์ 80 g 
พิมพ์  4 สี 1 หน้า
ปรุ 3 เส้น 
เข้าเล่มกาวหัว 100 ใบ ต่อเล่ม

ผลงานพิมพ์ “COUPON CANDDY”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 20 x 7 ซม.
กระดาษแบงค์สี สีเขียว 80 g
พิมพ์ 1สี สีดำ 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 2 จุด
เข้าเล่มกาหัว 100ใบ ต่อเล่ม

ผลงานพิมพ์ “KEPT VOUCHER”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 2 x 5 นิ้ว
กระดาษด้าน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 1 จุด
ตัดปลิว

ผลงานพิมพ์ “คูปอง ไปกันใหญ่”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 3 x 7 นิ้ว
กระดาษมัน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 2 จุด
กาวหัว เล่มละ 100 ใบ

ผลงานพิมพ์ “คูปอง พญาอินทรี”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 8 x 16.5 ซม.
กระดาษอาร์ตการ์ด 190 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
ปรุ 4 เส้น
รันเลข 6 จุด
ตัดปลิว

ผลงานพิมพ์ “คูปองเข้างาน”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 3 x 7 นิ้ว
กระดาษอาร์ตมัน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
เคลือบโฮโลแกรม 1 หน้า
รันเลข 1 จุด
เข้าเล่ม กาวหัว 100 ใบ ต่อเล่ม

ผลงานพิมพ์ “คูปองสวนเดอลอง”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 10.5 x 10 ซม.
กระดาษอาร์ตมัน 105 g.
พิมพ์ 4 สี 1หน้า
ตัดปลิว
รันเลข 1 จุด