ผลงานพิมพ์ “2022 COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.75 x 8.5 นิ้ว
อาร์ตมัน 128g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “LET’S FIT COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 128g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “GIFT VOUCHER”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 128g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “OPPA HotDoG COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “คูปองจอดรถ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 8 นิ้ว
ปอนด์ 80 g
พิมพ์ขาวดำ 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มเย็บแม็ก

ผลงานพิมพ์ “คูปองตลาดนัดพระเครื่อง”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
แบงค์สีเขียว,สีชมพู,สีฟ้า 80 g
พิมพ์ขาวดำ 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)