ผลงานพิมพ์ “สมุดโน๊ตกองบังคับการอำนวยการ”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวด้านหุ้มจั่วปังหนา 2 มิล
เนื้อในอาร์ตด้าน 105 g / พิมพ์ สี 12 หน้า
เนื้อในกรีนรี๊ด 75 g / ขาวดำ 88
เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงู