ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Palangchai”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 4 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 4 ตัว / เล่ม จำนวน 8 หน้ารวมก