ผลงานพิมพ์ “Miriam Photobook”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา 1 ด้าน
เนื้อในอาร์ตการ์ด 190g / พิมพ์ 4 สี 32 หน้า
ปีกผีเสื้อปกแข็ง

ผลงานพิมพ์ “MATK PHOTOBOOK”

posted in: Portfolio | 0

ปกหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบด้าน + ปั๊มเคเงินสันเล่ม
เนื้อในอาร์ตการ์ด 250g / 4 สี 24 หน้า + เคลือบด้าน
เข้าเล่มปีกผีเสื้อปกแข็ง