ผลงานพิมพ์ “ใบประกาศนียบัตร”

posted in: Portfolio | 0

ปกใบประกาศ
ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.) กางออก A4 (21×29.7ซม.)
กระดาษ อาร์ตการ์ด 350 g + เคลือบด้าน 1 หน้า
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + สีพิเศษ สีทอง 1 หน้า
อื่นๆ พับครึ่ง + ไดคัทมุมเสียบ 2 มุม

ใบประกาศ
ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.)
กระดาษ อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + สีพิเศษ สีทอง 1 หน้า

ผลงานพิมพ์ “CUSSON TINY HOUSE BOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 15 * 26.6 ซม. (แนวนอน)
ปกอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า + หุ้มจั่วปัง (ปิดปกไม่พิมพ์)
นน.อาร์ตมัน 120 g พิมพ์ 4 สี 123 หน้า
ไสกาว

ผลงานพิมพ์ “นามบัตร Tower Tactic Games”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 ซม.
กระดาษ อาร์ตการ์ 350 g
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + สปอต UV 1 จุด + เคลือบด้าน2 หน้า
อื่นๆ ไดคัทมุมมน 4 มุม

ผลงานพิมพ์ “หนังสือมุงหลังคา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 2 หน้า + เคลือบด้าน 2 หน้า
นน. กระดาษอาร์ตด้าน 157g + พิมพ์4สี 36หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “HOKKAIDO BOOKLET”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดA6
ปก อาร์ตการ์ด 300g + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. (28หน้า) ปอนด์ 100 g + พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “การ์ดใส่เหรียญ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 6×6 นิ้ว
สติ๊กเกอร์ติดบนพลาสวูด (10 มม.)
พิมพ์4สี 2 หน้า + เคลือบเงา 2 หน้า
เจาะช่วงวงกลม 2 วง ขนาด 3.8 ซม. ลึก 7 มม.
พร้อมประกอบใส่ถุงฝากาว

ผลงานพิมพ์ “MANDOM CATALOG”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
ปก อาร์ตการ์ด 300 g. + พิมพ์สี + เคลือบเงา 1 หน้า
นน. อาร์ตด้าน 157 g. (8 หน้า) + พิมพ์สีทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา