ผลงานพิมพ์ “MANDOM CATALOG”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
ปก อาร์ตการ์ด 300 g. + พิมพ์สี + เคลือบเงา 1 หน้า
นน. อาร์ตด้าน 157 g. (8 หน้า) + พิมพ์สีทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “CITZEN CALENDAR”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 7 x 9 นิ้ว (7 แผ่น 28 หน้า)
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
เข้าเล่มยึดฐานสีขาว เข้าห่วงสีขาว 4 ข้อ 2ช่วง

ผลงานพิมพ์ “ปฏิทิน GOT7”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 7 x 9 นิ้ว (8 แผ่น 16 หน้า)
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์สี 16 หน้า
เข้าเล่มยึดฐานสีขาว เข้าห่วงสีขาว 4 ข้อ 2ช่วง

ผลงานพิมพ์ “EAGLE CLUB COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตด้าน 128 g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันตัวเลข
เข้าเล่ม แม็ค ( 1 เล่มมี 50 ใบ)

ผลงานพิมพ์ “ปฏิทิน 2566”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 7 x 9 นิ้ว (7 แผ่น 14 หน้า)
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 14 หน้า
เข้าเล่มยึดฐานสีขาว เข้าห่วงสีขาว 4 ข้อ 2ช่วง

โปสเตอร์

posted in: Print on Demand | 0

รับพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 และ A4 หรือขนาดตามต้องการ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป