แนะนำรูปแบบปฏิทินที่นิยมมากที่สุด

posted in: Blog | 0

ปฏิทินมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินโปสเตอร์ ปฏิทินนามบัตร แต่ละแบบก็มีรูปร่าง และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป