ตัดตกและระยะปลอดภัย สำคัญกับการออกแบบงานพิมพ์อย่างไร ?

posted in: Blog | 0

การออกแบบงานพิมพ์ ต้องเผื่อระยะตัดตกงาน และระยะปลอดภัย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้รูปภาพของสิ่งพิมพ์ออกมาสวยงามได้ขนาดตามที่ต้องการ