ผลงานพิมพ์ “Cash Coupon”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 128 g
4 สี 2 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว

ผลงานพิมพ์ “Voucher ATGenes ”

posted in: Portfolio | 0

ปอนด์ 120 g
4 สี 2 หน้า + รันเลข 1 จุด
กาวหัวหุ้มปกกระดาษน้ำตาลเล่มละ 100 ใบ