ผลงานพิมพ์ “CITZEN CALENDAR”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 7 x 9 นิ้ว (7 แผ่น 28 หน้า)
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
เข้าเล่มยึดฐานสีขาว เข้าห่วงสีขาว 4 ข้อ 2ช่วง