ผลงานพิมพ์ “COUPON CANDDY”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 20 x 7 ซม.
กระดาษแบงค์สี สีเขียว 80 g
พิมพ์ 1สี สีดำ 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 2 จุด
เข้าเล่มกาหัว 100ใบ ต่อเล่ม