ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Thew Tat Highway”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 25 x 33 cm
ปก สติ๊กเกอร์ขาวเด้าน หุ้มจั่วปัง 
นน. อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 24 หน้า(รวมปก) 
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด

ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Palangchai”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 4 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 4 ตัว / เล่ม จำนวน 8 หน้ารวมก