ผลงานพิมพ์ “เมนูอาหาร Thew Tat Highway”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 25 x 33 cm
ปก สติ๊กเกอร์ขาวเด้าน หุ้มจั่วปัง 
นน. อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 24 หน้า(รวมปก) 
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด